Chránená dielňa
Spravte si u nás objednávku

PPS One je chránená dielňa uznaná ÚPSVaR. Nákupom u nás sa vyhnete pokute za nezamestnanie ZŤP.

Kontakt

Fakturačné údaje:

PPS one, s.r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
IČO: 368 247 98
IČ-DPH: SK2022446316

Kontakty:

Tel.: 02 - 4364 2181
Fax: 02 – 4364 2182
GSM: 0911 138 858
E-mail: ppsone@ppsone.sk
URL: www.ppsone.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. Bratislava
2624090808/1100
IBAN kód: SK 37 1100 0000 0026 2409 0808
SWIFT: TATRSKBX